Today's Life & War: Gohar Dashti, Shadi Ghadirian, and Tahmineh Monzavi

 • Gohar Dashti, Today's Life and War #8, 2008
  Gohar Dashti, Today's Life and War #8, 2008
 • Gohar Dashti, Today's Life and War #4, 2008
  Gohar Dashti, Today's Life and War #4, 2008
 • Gohar Dashti, Today's Life and War #5, 2008
  Gohar Dashti, Today's Life and War #5, 2008
 • Gohar Dashti, Today's Life and War #10, 2008
  Gohar Dashti, Today's Life and War #10, 2008
 • Gohar Dashti, Uprooted #1, 2019
  Gohar Dashti, Uprooted #1, 2019
 • Gohar Dashti, Uprooted #2, 2019
  Gohar Dashti, Uprooted #2, 2019
 • Gohar Dashti, Uprooted #3, 2019
  Gohar Dashti, Uprooted #3, 2019
 • Gohar Dashti, Uprooted #4, 2019
  Gohar Dashti, Uprooted #4, 2019
 • Gohar Dashti, Uprooted #5, 2019
  Gohar Dashti, Uprooted #5, 2019
 • Gohar Dashti, HOME #2, 2017
  Gohar Dashti, HOME #2, 2017
 • Gohar Dashti, Land/s #10, 2019
  Gohar Dashti, Land/s #10, 2019
 • Gohar Dashti, Land/s #11, 2019
  Gohar Dashti, Land/s #11, 2019
 • Gohar Dashti, Land/s #2, 2019
  Gohar Dashti, Land/s #2, 2019
 • Gohar Dashti, Land/s #5, 2019
  Gohar Dashti, Land/s #5, 2019
 • Shadi Ghadirian, White Square, 2009
  Shadi Ghadirian, White Square, 2009
 • Shadi Ghadirian, White Square, 2009
  Shadi Ghadirian, White Square, 2009
 • Shadi Ghadirian, White Square, 2009
  Shadi Ghadirian, White Square, 2009
 • Shadi Ghadirian, White Square, 2009
  Shadi Ghadirian, White Square, 2009
 • Shadi Ghadirian, White Square, 2009
  Shadi Ghadirian, White Square, 2009
 • Shadi Ghadirian, White Square, 2009
  Shadi Ghadirian, White Square, 2009
 • Shadi Ghadirian, White Square, 2009
  Shadi Ghadirian, White Square, 2009
 • Shadi Ghadirian, White Square, 2009
  Shadi Ghadirian, White Square, 2009
 • Shadi Ghadirian, Nil, Nil, 2008
  Shadi Ghadirian, Nil, Nil, 2008
 • Shadi Ghadirian, Nil, Nil, 2008
  Shadi Ghadirian, Nil, Nil, 2008
 • Shadi Ghadirian, Nil, Nil, 2008
  Shadi Ghadirian, Nil, Nil, 2008
 • Shadi Ghadirian, Nil, Nil, 2008
  Shadi Ghadirian, Nil, Nil, 2008
 • Shadi Ghadirian, Nil, Nil, 2008
  Shadi Ghadirian, Nil, Nil, 2008
 • Shadi Ghadirian, Nil, Nil, 2008
  Shadi Ghadirian, Nil, Nil, 2008
 • Shadi Ghadirian, Nil, Nil, 2008
  Shadi Ghadirian, Nil, Nil, 2008
 • Shadi Ghadirian, Qajar, 1998
  Shadi Ghadirian, Qajar, 1998
 • Shadi Ghadirian, Qajar (guitar), 1998
  Shadi Ghadirian, Qajar (guitar), 1998
 • Shadi Ghadirian, Qajar, 1998
  Shadi Ghadirian, Qajar, 1998
 • Shadi Ghadirian, Qajar, 1998
  Shadi Ghadirian, Qajar, 1998
 • Shadi Ghadirian, Qajar, 1998
  Shadi Ghadirian, Qajar, 1998
 • Shadi Ghadirian, Qajar, 1998
  Shadi Ghadirian, Qajar, 1998
 • Shadi Ghadirian, Qajar, 1998
  Shadi Ghadirian, Qajar, 1998
 • Shadi Ghadirian, Qajar, 1998
  Shadi Ghadirian, Qajar, 1998
 • Shadi Ghadirian, Like Every Day, 2000-2002
  Shadi Ghadirian, Like Every Day, 2000-2002
 • Shadi Ghadirian, Like Every Day, 2000-2002
  Shadi Ghadirian, Like Every Day, 2000-2002
 • Shadi Ghadirian, Like Every Day, 2000-2002
  Shadi Ghadirian, Like Every Day, 2000-2002
 • Shadi Ghadirian, Like Every Day , 2000-2002
  Shadi Ghadirian, Like Every Day , 2000-2002
 • Shadi Ghadirian, Like Every Day, 2000-2002
  Shadi Ghadirian, Like Every Day, 2000-2002
 • Shadi Ghadirian, Like Every Day , 2000-2002
  Shadi Ghadirian, Like Every Day , 2000-2002
 • Shadi Ghadirian, Like Every Day, 2000-2002
  Shadi Ghadirian, Like Every Day, 2000-2002
 • Shadi Ghadirian, Like Every Day , 2000-2002
  Shadi Ghadirian, Like Every Day , 2000-2002
 • Tahmineh Monzavi, Past Continuous, 31, 2016
  Tahmineh Monzavi, Past Continuous, 31, 2016
 • Tahmineh Monzavi, Past Continuous, 22, 2016
  Tahmineh Monzavi, Past Continuous, 22, 2016
 • Tahmineh Monzavi, Past Continuous, 26, 2016
  Tahmineh Monzavi, Past Continuous, 26, 2016
 • Tahmineh Monzavi, Past Continuous, 6, 2016
  Tahmineh Monzavi, Past Continuous, 6, 2016
 • Tahmineh Monzavi, Past Continuous, 25, 2016
  Tahmineh Monzavi, Past Continuous, 25, 2016
 • Tahmineh Monzavi, Past Continuous, 32, 2016
  Tahmineh Monzavi, Past Continuous, 32, 2016
 • Tahmineh Monzavi, Past Continuous, 8, 2016
  Tahmineh Monzavi, Past Continuous, 8, 2016
 • Tahmineh Monzavi, Past Continuous, 35, 2016
  Tahmineh Monzavi, Past Continuous, 35, 2016
 • Tahmineh Monzavi, Past Continuous, 38, 2016
  Tahmineh Monzavi, Past Continuous, 38, 2016
 • Tahmineh Monzavi, Past Continuous, 1, 2016
  Tahmineh Monzavi, Past Continuous, 1, 2016
 • Tahmineh Monzavi, Past Continuous, 48 , 2016
  Tahmineh Monzavi, Past Continuous, 48 , 2016
 • Tahmineh Monzavi, Past Continuous, 13, 2016
  Tahmineh Monzavi, Past Continuous, 13, 2016