TOMIO SEIKE Quai Montebello, "Daysteps," Paris, 1991

<
>