TOMIO SEIKE Quai d' Anjou, "Reflection'" Paris, 1991

<
>