TOMIO SEIKE Avenue du President Kennedy, Paris, 1991

<
>